Forside

Forstå PTSD

Symptomer

Behandling

En klients dagbog

Fobier

Sceneskræk


Center For Post Traumatic Stress Disorder

PTSD behandling

Ved Cand. Pæd. Psych. Inger Murray

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Behandling af PTSD

PTSD er en belastningsreaktion, som kan komme efter en voldsom traumatiserende  oplevelse. En situation der har været ekstremt overvældende og af en sådan karakter, at personen oplevede ikke at have nogen indflydelse på begivenhedernes udvikling, eller følte sig truet på livet og måske handlingslammet. Nogle vil reelt have været i livsfare, hos andre har det været en oplevelse heraf. Symptomerne kan også opstå ved at se andre lide overlast. Eksempler på begivenheder, der kan udvikle PTSD efterfølgende:

Krigsoplevelser · naturkatastrofer · voldtægt · hustruvold · overfald · røveri · brandulykker ·  trafikulykker · skudepisoder · vådeskud · livsfare · trusler på livet · fysiske og psykiske grusomheder · arbejdsulykker og i nogle tilfælde langvarig og grov mobning på arbejdspladsen. Men også operationer og faldulykker kan udvikle sig traumatisk.

Centeret behandler personer med PTSD, hvor der ikke er udviklet efterfølgende psykose. Det er en korttids behandling, hvilket indebærer at: De fleste bliver symptomfri efter et kortere behandlingsforløb, hvis det drejer sig om en nyere enkeltstående oplevelse.

Ældre og længerevarende oplevelser vil kræve længere tid, men det er aldrig for sent.

Der startes med en testning for at sikre sig, at det drejer sig om PTSD, og behandlingen sluttes med samme test for at vurdere resultatet.

Det kræver ikke henvisning at komme i behandling, da der ikke er overenskomst med sygesikringen.

Centeret behandler også fobier.
Centeret kan tilbyde behandling for sceneskræk

Se også:
Mental træning for forretningsfolk og politikere


Mental træning for musikere

Terapilokaler Vester Voldgade 86. 1sal. tv. Tæt på Tivoli og hovedbanen. Indgang ved siden af Rio Bravo


Inger Murray    mobil: 5190 4496   e-mail: murray@centerforptsd.dk